تاسیسات آبرسانی

ارائه کلیه خدمات مربوط به استخر در ارومیه

گروه تخصصی استخر بدینوسیله باافتخار آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به تمامی مالکین استخرهای خصوصی به صورت مشاوره حضوری و اعزام کارشناس فنی وتخصصی جهت نگهداری تاسیسات آب وارائه تمامی محصولات موردنیاز استخر باکیفیت بالا (ارائه محصولات به قیمت عمده فروشی)اعلام می دارد.         آب بندی مخازن بتنی در ارومیه ,آب […]