تاسیسات آبرسانی

آموزش پکیج در ارومیه

  آموزش پکیج در ارومیه آموزش پکیج (شوفاژ دیواری و زمینی) نصب پکیج آموزش های عملی وتئوری با اخذ مدرک مجاز فنی حرفه ای تعمیرات پکیج سرویس پکیج تعویض قطعه محاسبه برای متراژ تعیین جای مناسب مجاز معرفی تمامی قطعات پکیج کارای قطعات چگونگی عملکرد پکیج نحوه خرابی پکیج ارائه خدمات پکیج ارائه خدمات پکیج […]