تاسیسات آبرسانی

احیای استخر روباز در ارومیه

احیای استخر روباز در ارومیه مراحل احیای استخر این استخر رو باز قرار است که در زمستان خالی اش کردن که می‌خواهیم پر از آب کنیم وراه اش بندازیم مرحله شستن پاک کردن لجن ها آماده آب باز کردن کردیم ببینید هیچ وقت آب استخر ها به خودی خود زلال وشفاف نمی شوند به دلیل […]