تاسیسات آبرسانی

تعمیر یا تعویض پرشر هوا در ارومیه

تعمیر یا تعویض پرشر هوا در ارومیه به اطلاع میرسانم که این قطعه قابل تعمیر نیست وباید تعویض شود. ۱-قاب روی دستگاه را بازنموده . ۲-پرشردربالای محفظه احتراق قراردارد. ۳-به پرشر هوا دوعدد شلنک سیلیکونی ودوعدد فیش برق متصل هستند،پس برای تعویض آن باید این اتصال قطع شوند وپرشر جدا شود. ۴-برای نصب پرشرهوای جدید،بایدعلامت […]