تاسیسات آبرسانی

شفاف نمودن آب استخر

شفاف نمودن آب استخر (برطرف کردن رنگ سبزوقهوه ای وکدورت آب استخر) خدمت جدیدمحاسبه،نظارت،برآورد  و اجرای استخر،جکوزی وسونا از صفر تاصدبصورت بتن مسلح ،کف متحرک واستخر پیش ساخته. خدمت خاص*فرموله کردن مواد شیمیایی مورد نیازکارخانه شما زلال سازی آب استخر راهکارهای شفاف سازی آب استخر چگونه آب تیره و کدر استخر را زلال و تمیز […]