تاسیسات آبرسانی

برخی از محصولات قابل ارائه

برخی از محصولات قابل ارائه : کلرجامع،آب ژارل،کلرفرآوریشده،اسیدفاقدبو،قرص کلر،جرمگیرفاقدبووموادضدعفونی کننده جهت شستشوی سطوح ودیوار های استخر،انواع محلول جهت شفاف سازی آب استخر،محلول آلوم ومحصولات کات کبود آماده مصرف باکیفیت عالی،کیت تیتراسیون رنگ سنجی کلروPHقابل استفاده باقری وپودر،جاروی کامل اکسترنال ومتصل بااسکیمر(سرجارو،دسته جارو،شلنگ مخصوص جاروکانکتور)،کارتریج شناور، برگ گیر ترمومتر،تایمر،ظرف مدرج،محلول های شوینده وضد عفونی کننده، انواع […]