تاسیسات آبرسانی

علائم خرابی فلو سویچ

علائم خرابی فلوسویچ اگر بخواهیم آب مصرفی را استفاده کنیم و آب سرد است و پکیج روشن نمی‌شود ودستگاه را درحالت تابستانه قرار داده و آب گرم را باز میکنیم آن وقت اگر دستگاه راه نیوفتاد شعل تشکیل نشد این نشانه ای از خرابی فلوسویچ را می‌رساند البته بایستی از طریق متخصص این بررسی انجام […]