تاسیسات آبرسانی

ترمیستور پکیج چیست

ترمیستور پکیج چیست ntc یا همان ترمیستور که در دو نوع جداره ای و غوطه ور وجود دارند که غوطه ور ها به دلیل ارتباط با پاسخ دهی زودتر نسبت به جداره ای دارند ولی عمرشان کمتر است و در جداره ای ها برعکس و کاربرد آن ها در پکیج اندازه گیری همواره دما و […]