تاسیسات آبرسانی

علائم خرابی فلو سویچ

علائم خرابی فلوسویچ اگر بخواهیم آب مصرفی را استفاده کنیم و آب سرد است و پکیج روشن نمی‌شود ودستگاه را درحالت تابستانه قرار داده و آب گرم را باز میکنیم آن وقت اگر دستگاه راه نیوفتاد شعل تشکیل نشد این نشانه ای از خرابی فلوسویچ را می‌رساند البته بایستی از طریق متخصص این بررسی انجام […]

فلو سویچ چیست

فلو سویچ چیست فلو به معنای سویج نام دیگر فلوسویج کلید آب میباشد گفتیم پکیج یک دستگاه اتوماتیک هست که ابتدا همه کارهای که درداخل دستگاه انجام میشه به صورت اتوماتیک انجام میگیرد وبرای باز بستن این مسیرها یا دریافت فرمان از از جانب یک سری سویج ها ایجاد می‌گردد فلوسویج هام که دوسوکت برق […]