تاسیسات آبرسانی

فلو سویچ چیست

فلو سویچ چیست فلو به معنای سویج نام دیگر فلوسویج کلید آب میباشد گفتیم پکیج یک دستگاه اتوماتیک هست که ابتدا همه کارهای که درداخل دستگاه انجام میشه به صورت اتوماتیک انجام میگیرد وبرای باز بستن این مسیرها یا دریافت فرمان از از جانب یک سری سویج ها ایجاد می‌گردد فلوسویج هام که دوسوکت برق […]