تاسیسات آبرسانی

ونتوری پکیج دیواری در ارومیه عیب یابی و تعمیر

ونتوری پکیج دیواری در ارومیه عیب یابی و تعمیر قطعه ای است که بر روی مسیر خروجی فن نصب می گردد و وظیفه آن کنترل لحظه به لحظه بر روی خروج محصولات احتراق می باشد . اساس کار ونتوری تغییر سطح مقطع می باشد ) سطح مقطع کوچکتر می شود ، بنابراین سرعت بالا و […]