تاسیسات آبرسانی

برخی از خدمات شرکت ما

برخی از خدمات قابل ارائه به شرح ذیل می باشد: رسوب زدایی ازدیواره و شستشوی استخر بامداد مخصوص ارائه مشاوره وخدمات درجهت نگهداری آب وتاسیسات استخر اجرای چکاپ های دوره ای وتست وتحلیل عناصر شیمیایی مورد نیار جهت نگهداری آب استخر وجکوزی بازدیدکارشناسی از دستگاه تصفیه آب استخر ودرصورت نیاز تعویض ویا شستشوی سیلیس چک […]